efwfwef.jpg
logo.png

כחלק מהיערכות לאחר החגים יצרנו עבורכם שיתוף פעולה עם מספר גופי מימון אשר מעניקים מסגרת אשראי מהירה

תנאי הסף הינם:

מחזור מעל 1,000,000 ₪
 

היסטוריה בנקאית תקינה
 

מעל 3 עובדים

מסלולי האשראי:

למידע נוסף השאירו פרטים